Patrimoni cultural
i els paisatges de Matet

Matet és un dels 19 municipis inclosos en el Parc Natural de la Serra d’Espadà . De les 1.485,23 hectàrees del terme municipal, el 84,34% (1.208,03) estan dins de l’àmbit de competència del Parc. Tanmateix, juntament amb aquests valors naturals, la seva llarga història el dota d’un ric i variat patrimoni cultural que ha quedat reconegut a diferents catàlegs com la Torre del Piló, els espais de protecció arqueològica, l’Ermita de Santa Bàrbara, l’Església Parroquial de Sant Joan Baptista i la Nevera de Carro.

A més d’aquest patrimoni reconegut en els diferents catàlegs, n’hi ha un altre de abundant i que reflecteix la relació que els habitants de Matet han tingut amb el seu entorn al llarg de la història. El denominat patrimoni “menor” o quotidià és en certa mesura l’element aglutinador i que estructura el paisatge i el seu potencial d’ús com a recurs patrimonial que està constituït per senders i camins històrics, les extenses superfícies de bancals i la pedra en sec, edificis agrícoles (cases i casetes), estructures ramaderes (corrals i vies pecuàries), elements per a l’ús de l’aigua (preses, sèquies, fonts, lavajos) i els testimonis de la nostra guerra civil (trinxeres i parapets) que han quedat com a memòria silenciosa de la contesa en l´anomenada línia XYZ.

↓ Fes clic a la icona inferior per desplegar el llistat d’elements