Oferta cultural

Festes a Matet

5 gener:
cavalcada de reis
15 i 16 gener:
Sant Antoni Abat
17 gener:
festa local
25 abril:
festa local
24, 25 i 26 juny:
Sant Joan Baptista,
patró del municipi
5 al 21 agost:
festes patronals,
Verge de l’Asunción i del Rosari
1 i 2 octubre:
Verge del Roser,
patrona del municipi

Coneix el nostre municipi-activitats

12 febrer:
pobles del PN
Pavies a Figueres
13 març:
els nostres veïns: Matet a Villamalur

9 abril:
a la recerca de la línia XYZ
15 maig:
en busca de la caseta perduda
5 junio:
pobles del P.N.Villamalur a Torralba
10 juliol:
jornada gastronòmica, sabors moriscs
11 setembre:
pobles del P.N.Torralba a Higueras
15 octubre:
els nostres veïns, Matet a Vall d’Almonesir
13 novembre:
patrimoni natural de Mate