Itinerari de paisatge 1

De lloc en lloc
per camins històrics

Temps aproximat

4-5 h.

Longitud

9,60 km.

Tipus de recorregut

Circular

Desnivell acumulat

359 m.

Pendent mitjana ascendent

6,20%

Pendent mitjana descendent

7,00%

En el terme municipal de Matet encara són recognoscibles camins i sendes que van ser construïts en temps immemorials i que portaven a tots els llocs, pròxims o més llunyans. Alguns acostaven a la població als indrets habituals en els quals es feien les tasques quotidianes, foren aquestes el cultiu dels camps, l’extracció de llenya i carbons, la fabricació de calç o la caça.

L’experiència que es proposa amb aquest itinerari es basa en la reconstrucció dels camins antics, de fa més de cent anys, per a relacionarlos amb els paisatges que van existir en aquella època i amb els noms que aquells llocs tenien.

Al llarg del seu recorregut es posarà en context les característiques constructives dels camins, la seua distribució en el territori, la seua relació amb altres sistemes viaris que permetien una extensa i major xarxa de comunicacions que connectaven amb altres poblacions i llocs, analitzant també la pervivència d’alguns d’ells

01 Font que neix

02 Font dels “Burros”

03. Font i caseta de Culato

04 Nevera de Carro

05 Corral nou

06. Corral del Marquès

07 Font i corral de Carro

08 Antic camí empedrat (camí de Carro)

09. Navajo nou (argila)

10. Corral de Jauca

Antics camins i sendes

Ramaderia extensiva

Aigua

Paisatges agrícoles tradicionals