Itinerari de paisatge 3

Sistemes de vigilància a Matet

Temps aproximat

5 h.

Longitud

10,30 km.

Tipus de recorregut

Circular

Desnivell acumulat

400 m.

Pendent mitjana ascendent

7,30%

Pendent mitjana descendent

8,30%

Hi ha constància de la presència d’assentaments humans a Matet des de fa més de 2000 anys, en l’edat del Bronze Valencià. En aqueix moment abrics, hàbitats i vigilància estaven relacionats, perquè garantien major seguretat davant els diferents tipus d’amenaces que que podien patir els seus habitants.

En èpoques successives, ja constituït Matet com un nucli poblacional de certa importància, es van construir en la població i els seus voltants estructures defensives que permetien la vigilància i el refugi de persones davant potencials atacants. Els vestigis més rellevants que encara queden en el territori són els castells i torres
d’època musulmana, pertanyents al monestir d’Almonecir que allotjava
monjos guerrers musulmans i la línia XYZ de la guerra civil.

L’Itinerari reviu aqueixes estructures defensives, des dels primers pobladors fins a les trinxeres de la guerra civil, relacionant-los amb el paisatge i la seua visibilitat com a elements
crucials de vigilància i defensa.

01 Caseta de cultiu

02 Jaciment arqueològic del camí de Segorbe

03. Corral del Collado

04 Corral del Sastre

05 Aljub – Pou Romero

06. Corral

07 Casa tradicional

08 Parapet de la Guerra Civil sobre el camí de Villamalur

09 Nevera del Carro

10 Torre del Pilón

Recursos paisajísticos

Els sistemes de vigilància

Ramaderia extensiva

Aigua

Sistemes agrícoles