Itineraris de paisatge

Atesa la diversitat ambiental, paisatgística i patrimonial que té Matet es proposen sis Itineraris de Paisatge o rutes temàtiques. El primer d’elles es dedica al sistema històric de camins; el segon, als paisatges naturals del terme municipal; el tercer, a les estructures defensives i de vigilància; el quart, a l’adaptació del paisatge per a persones amb discapacitat intel·lectual, entès com a recurs universal susceptible de ser apreciat per tothom; el cinquè, als elements del patrimoni cultural (casetes, corrals, sèquies, aljubs, fonts, basses…); i el sisè, als paisatges de la pedra seca.

S’ inclou també dos itineraris més que permeten ampliar el coneixement de l’ entorn de Matet i accedir a les poblacions veïnes de Gaibiel i Algimia de Almonacid.

Itinerari de Paisatge 1:

De lloc en lloc per camins històrics

Itinerari de Paisatge 4:

El paisatge adaptat – discapacitat inteŀlectual

Itinerari de Paisatge 7:

Els nostres veïns: de Matet a Gaibiel

Itinerari de Paisatge 2:

Patrimoni natural de Matet

Itinerari de Paisatge 5:

El patrimoni cultural de Matet

Itinerari de Paisatge 8:

Els nostres veïns: de Matet a Algimia d’Almonacid

Itinerari de Paisatge 3:

Sistemes de vigilància a Matet

Itinerari de Paisatge 6:

Els paisatges de la pedra seca

↓ Fes clic a la icona inferior per desplegar el llistat d’itineraris