Itinerari de paisatge 2

Patrimoni natural de Matet

Temps aproximat

4-5 h.

Longitud

9,60 km.

Tipus de recorregut

Circular

Desnivell acumulat

372 m.

Pendent mitjana ascendent

6,70%

Pendent mitjana descendent

7,40%

Localitzat en plena Serra d’Espadà, Matet posseeix, a més dels seus paisatges culturals tradicionals, un ric patrimoni natural que pot veure’s pertot arreu. L’itinerari construït al voltant del patrimoni natural de Matet desgrana els seus aspectes més característics, mesclant al llarg del seu recorregut tant les estructures dominants més visibles d’aqueix patrimoni, com els elements singulars, a vegades menys visibles, que dins d’ell es donen.

L’itinerari construït al voltant del patrimoni natural de Matet desgrana els aspectes més característics, barrejant al llarg del seu recorregut tant les estructures dominants més visibles d’aquest patrimoni, com els elements singulars, de vegades menys visibles, que s’hi donen.

 

01 Aprofitament de l’escorrentia superficial – “navajo”
02 Formacions vegetals – Suredes
03. Vegetació i insolació – Umbria i solana
04 Passos naturals – Coll. Pas de vessant sud a vessant nord Pas de vessant sud a vessant nord
05 Formacions vegetals – Carrascars
06. Sòls forestals
07 Formacions vegetals – Pinedes
08 Dipòsits fluvials
09. Penya-segat – Estret fluvial
10. Modelatge de llit fluvial

Recursos paisajísticos

Els paisatges fluvials i l’aigua

Les muntanyes i la seua vegetació