Itinerari de paisatge 4

El paisatge adaptat – discapacitat intel·lectual

Temps aproximat

4 h.

Longitud

7 km.

Tipus de recorregut

Circular

Desnivell acumulat

228 m.

Pendent mitjana ascendent

5,30%

Pendent mitjana descendent

5,40%

La idea de Paisatge universal implica acostar-se al paisatge d’una manera que permeta, almenys, la seua accessibilitat, la participació i el gaudi de totes les persones, incloses aquelles que presenten algun tipus de limitacions com la discapacitat inteŀlectual.

El terme municipal té un bon nombre d’atractius paisatgístics mereixedors de ser admirats per tothom, encara que no exempts d’algunes barreres que en limiten el gaudi universal. Barreres que no són infranquejables, perquè únicament requereixen d’una adaptació perquè aqueixos objectius d’accessibilitat, participació i gaudi de tots siguen aconseguits.

En conseqüència, el paisatge de Matet es converteix en universal en ser adaptat
a les necessitats i requeriments per persones amb discapacitat inteŀlectual podent gaudir, al llarg d’un passeig d’aproximadament set quilòmetres, del seu paisatge agrícola però, també, de l’urbà.

01 “El Molino” fariner

02 La rambla del Perrudo

03 El paisatge cultivat en bancals

04 Les muntanyes – vegetació

05 Aprovisionament d’aigua per a reg

06 Sediments a la rambla del Perrudo

07 La font que Naix

08 Els cultius de secà – Oliveres

09 El poble de Matet

Recursos paisajísticos

Els cultius

L’aigua
El paisatge natural
El poble de Matet